Spring Framework

org.springframework.mock.web.portlet
Class MockPortletPreferences

java.lang.Object
 extended by org.springframework.mock.web.portlet.MockPortletPreferences
All Implemented Interfaces:
javax.portlet.PortletPreferences

public class MockPortletPreferences
extends java.lang.Object
implements javax.portlet.PortletPreferences

Mock implementation of the PortletPreferences interface.

Since:
2.0
Author:
John A. Lewis, Juergen Hoeller

Constructor Summary
MockPortletPreferences()
           
 
Method Summary
 java.util.Map<java.lang.String,java.lang.String[]> getMap()
           
 java.util.Enumeration<java.lang.String> getNames()
           
 java.lang.String getValue(java.lang.String key, java.lang.String def)
           
 java.lang.String[] getValues(java.lang.String key, java.lang.String[] def)
           
 boolean isReadOnly(java.lang.String key)
           
 void reset(java.lang.String key)
           
 void setPreferencesValidator(javax.portlet.PreferencesValidator preferencesValidator)
           
 void setReadOnly(java.lang.String key, boolean readOnly)
           
 void setValue(java.lang.String key, java.lang.String value)
           
 void setValues(java.lang.String key, java.lang.String[] values)
           
 void store()
           
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

MockPortletPreferences

public MockPortletPreferences()
Method Detail

setReadOnly

public void setReadOnly(java.lang.String key,
            boolean readOnly)

isReadOnly

public boolean isReadOnly(java.lang.String key)
Specified by:
isReadOnly in interface javax.portlet.PortletPreferences

getValue

public java.lang.String getValue(java.lang.String key,
                 java.lang.String def)
Specified by:
getValue in interface javax.portlet.PortletPreferences

getValues

public java.lang.String[] getValues(java.lang.String key,
                  java.lang.String[] def)
Specified by:
getValues in interface javax.portlet.PortletPreferences

setValue

public void setValue(java.lang.String key,
           java.lang.String value)
       throws javax.portlet.ReadOnlyException
Specified by:
setValue in interface javax.portlet.PortletPreferences
Throws:
javax.portlet.ReadOnlyException

setValues

public void setValues(java.lang.String key,
           java.lang.String[] values)
        throws javax.portlet.ReadOnlyException
Specified by:
setValues in interface javax.portlet.PortletPreferences
Throws:
javax.portlet.ReadOnlyException

getNames

public java.util.Enumeration<java.lang.String> getNames()
Specified by:
getNames in interface javax.portlet.PortletPreferences

getMap

public java.util.Map<java.lang.String,java.lang.String[]> getMap()
Specified by:
getMap in interface javax.portlet.PortletPreferences

reset

public void reset(java.lang.String key)
      throws javax.portlet.ReadOnlyException
Specified by:
reset in interface javax.portlet.PortletPreferences
Throws:
javax.portlet.ReadOnlyException

setPreferencesValidator

public void setPreferencesValidator(javax.portlet.PreferencesValidator preferencesValidator)

store

public void store()
      throws java.io.IOException,
         javax.portlet.ValidatorException
Specified by:
store in interface javax.portlet.PortletPreferences
Throws:
java.io.IOException
javax.portlet.ValidatorException

Spring Framework